MS-SQL

SQL Server ve Otomatik Büyüme (AutoGrow) İşleminin Uygulamanıza Etkileri

tarihinde yayınlandı

MS-SQL Server’da otomatik büyüme (AutoGrow) işlemi uygulamanızda beklenmedik etkiler oluşturabilir. Bu yazımda bunları göz önüne sermeye çalışacağım. Başlamadan önce, birazdan bahsedeceğim hususları MS-SQL Server 2000 kullanan bir ortamda gözlediğimi belirtmek isterim. Daha sonraki sürümlerde da bu hususlar oluşmayabilir. Yazımı MS-SQL Server 2000 sürümü değerlendirmelisiniz. SQL Server’da bir veritabanı (Database) oluşturduğunuzda otomatik büyüme miktarı (AutoGrow Size) […]

Diğer

“config” Dosyasında Veritabanı Bağlantı Cümlelerini (Connection String) Korumak

tarihinde yayınlandı

Windows uygulamalarında “config” dosyası içinde dağıtılan veritabanı cümlelerinin korunması yani kullanıcı tarafından açık bir şekilde görüntülenememesi ihtiyacı sık karşılaşılan durumlardan biridir. Bunun için “ProtectSection” metodu kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte göreceğiniz gibi bölümün daha önceden korunup korunmadığı “IsProtected” özelliği ile kontrol edilmektedir. Bu metodu uygulamanızın ilk çalıştırdığı satırlar arasında çağırmanız yerinde olacaktır. Metod “config” dosyası eğer daha önce korunmadı işe […]

C#

C# ile Sayıları Yazıya Çevirmek

tarihinde yayınlandı

Aşağıdaki yer alan iki fonksiyon sayıları yazı ile göstermemizi sağlıyor. “NumberToText” fonksiyonu “long” tipindeki sayıları yazı ile belirtecek string değeri döndürürken “NumberToTextForMoney” ondalıklı bir sayıyı yazı ile göstermek için kullanılabilir. Örnek olarak; “NumberToTextForMoney(1500.48);”  “bin beşyüz  TL kırksekiz  Krş” değerini döndürecektir. “NumberToText(1256);” ise “bin ikiyüzellialtı ” değerini döndürecektir.   “NumberToText” ve “NumberToTextForMoney” Fonksiyonları Fonksiyonlar VB 6 […]

MS-SQL

SQL Server 2008 “Change Tracking” ve “BACKUP DATABASE” Hatası

tarihinde yayınlandı

SQL Server 2008 de backup işlemleriniz “Cannot insert duplicate key row in object ‘sys.syscommittab’ with unique index ‘si_xdes_id’. [SQLSTATE 23000] (Error 2601)  Failed to flush the commit table to disk in dbid ID due to error 2601. Check the errorlog for more information. [SQLSTATE 42000] (Error 3999)  BACKUP DATABASE is terminating abnormally. [SQLSTATE 42000] (Error 3013)  The […]

MS-SQL

SQL Server ve ASP.Net ile Aşırı Yük Taşıyan Web Siteleri ve Sunucu Problemleri

tarihinde yayınlandı

“SQL  Server ve ASP.Net ile aşırı yük taşıyan web siteleri ve sunucu problemleri” evet, konumuz tam olarak bu. Bulunduğum ortamlarda birçok sunucu problemine tanık oldum. Hemen söylemeliyim ki bunların hemen hepsi yanlış yapılandırılmış sistemler veya geliştirilmiş kodlar yüzünden ortaya çıkmış sorunlardı. Şunu unutmamak gerekir ki performans açısından yetersiz yazılmış birçok kod veya yanlış yapılandırma uygulamanın […]

Diğer

T-SQL’de XML Veri Tipini Kullanmak

tarihinde yayınlandı

Günümüzde bir çok uygulama ve uygulama parçası (bileşeni) XML formatındaki veri ile çalışabilmektedir. Örnek olarak uygulama arayüzlerini düşünürsek, bildiğiniz gibi gerek sunucu taraflı gerekse istemci taraflı bir çok arayüz bileşeni XML formatında veri kümelerini kaynak olarak alıp gösterebilmektedir.  Bu bakımdan bir çoğumuz XML formatına aşinayız ve sıklıkla kullanıyoruz. Eğer verilerimizi XML formatında kullanma ihtiyacı duyuyorsak, […]

JavaScript

IE8 ve “Cross Site Scripting”

tarihinde yayınlandı

Zaman zaman Java Script kodlarımızda farklı bir alan adı içinden yayınlanan dokümana erişip burada içerilen başka bir Java Script kod kümesini çalıştırma ihtiyacı duymuşuzdur. Bu işleme “Cross Site Scripting” denir ve kötü niyetli kişiler bu özelliği kullanarak bir site içinden kendi sitelerine bilgi akışı sağlayabilirler. Örnek vermek gerekirse; ana doküman X.COM adresinden yayınlanırken ana doküman […]

C#

“Config” Dosyasında “appSection” İsimli Bölümdeki Değeri Değiştirmek

tarihinde yayınlandı

  Uygulamamızın kimi değerlerini “config” dosyasında mı tutuyorsunuz? Bu değerleri çalışma zamanında değiştirme ihtiyacı duydunuz mu? Aşağıdaki metod “config” dosyasındaki “appSetinngs” bölümünde yer alan değerleri çalışma zamanında değiştirmenizi ve kaydetmenizi sağlar.   /// <summary>         /// Sets the configuration app setting.         /// </summary>         /// <param name=”name”>The name.</param>         /// <param name=”val”>The val.</param>         /// <param […]

Diğer

TFS 2010 ile “MSF Agile 5.0” Projesi Oluşturulurken TF30275 ve TF30267 Hataları

tarihinde yayınlandı

TFS 2010 ile “MSF Agile 5.0” taslağı kullanarak bir proje oluştururken sıra Stakeholder Matrix.xltx odyasının sunucuya aktarımına geldiğinde TF30275, TF30267 hataları oluşabilir ve proje oluşturulamaz. Bu durumda kayıt (log) dosyası içinde aşağıdaki gibi bir mesaj oluşacaktır. 2011-02-07T09:00:51 | Module: WSS | Thread: 14 | Uploading file: Samples and Templates/Vision and Planning/Document Template – Stakeholder Matrix.xltx […]

C#

Bir .Net Kütüphanesinin Hedef Platformunu Belirlemek

tarihinde yayınlandı

Zaman zaman bir kütüphanenin (assembly) 32 Bit yada 64 Bit platfordan hangisi için derlendiğini belirleme ihtiyacı duymuşsunuzdur. Bunun için CorFlags aracını kullanabilirsiniz. .Net ile birlikte gelen bu aracı aşağıdaki şekilde kullanarak bu bilgiye ulaşabilirsiniz.   Yukarıda gördüğünüz gibi CorFlags yazıp parametre olarak kütüphanenin yolunu vermeniz yeterli. Daha sonra kütüphane ile ilgili bilgi listelenecektir. Burada dikkat edeceğiniz satır […]