Diğer

“config” Dosyasında Veritabanı Bağlantı Cümlelerini (Connection String) Korumak

tarihinde yayınlandı

Windows uygulamalarında “config” dosyası içinde dağıtılan veritabanı cümlelerinin korunması yani kullanıcı tarafından açık bir şekilde görüntülenememesi ihtiyacı sık karşılaşılan durumlardan biridir. Bunun için “ProtectSection” metodu kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte göreceğiniz gibi bölümün daha önceden korunup korunmadığı “IsProtected” özelliği ile kontrol edilmektedir. Bu metodu uygulamanızın ilk çalıştırdığı satırlar arasında çağırmanız yerinde olacaktır. Metod “config” dosyası eğer daha önce korunmadı işe […]