C#

“Config” Dosyasında “appSection” İsimli Bölümdeki Değeri Değiştirmek

 

Uygulamamızın kimi değerlerini “config” dosyasında mı tutuyorsunuz? Bu değerleri çalışma zamanında değiştirme ihtiyacı duydunuz mu?

Aşağıdaki metod “config” dosyasındaki “appSetinngs” bölümünde yer alan değerleri çalışma zamanında değiştirmenizi ve kaydetmenizi sağlar.

 

/// <summary> 
        /// Sets the configuration app setting. 
        /// </summary> 
        /// <param name="name">The name.</param> 
        /// <param name="val">The val.</param> 
        /// <param name="setWhenEmpty">if set to <c>true</c> [set when empty].</param> 
        public static void SetConfigurationAppSetting(string name, string val, bool setWhenEmpty) 
        { 
            System.Configuration.Configuration config = 
                System.Configuration.ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(System.Configuration.ConfigurationUserLevel.None); 
            string currentValue = config.AppSettings.Settings[name].Value; 
            if ((setWhenEmpty && string.IsNullOrEmpty(currentValue)) || !setWhenEmpty) 
            { 
                config.AppSettings.Settings[name].Value = val; 
            }

config.Save(System.Configuration.ConfigurationSaveMode.Full);             System.Configuration.ConfigurationManager.RefreshSection(“appSettings”);         }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir