Diğer

“config” Dosyasında Veritabanı Bağlantı Cümlelerini (Connection String) Korumak

Windows uygulamalarında “config” dosyası içinde dağıtılan veritabanı cümlelerinin korunması yani kullanıcı tarafından açık bir şekilde görüntülenememesi ihtiyacı sık karşılaşılan durumlardan biridir.

Bunun için “ProtectSection” metodu kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte göreceğiniz gibi bölümün daha önceden korunup korunmadığı “IsProtected” özelliği ile kontrol edilmektedir.

Bu metodu uygulamanızın ilk çalıştırdığı satırlar arasında çağırmanız yerinde olacaktır. Metod “config” dosyası eğer daha önce korunmadı işe RSA algoritmasını kullanarak bölümü şifreleyecektir. Böylece dosyayı açan kişi veritabanı ulaşım bilgilerini okuyamayacaktır.

Bu senaryoda bölümün korunabilmesi için kullanıcının uygulamayı en az bir kere çalıştırması gerektiğini unutmayınız.

Aşağıdaki fonksiyona parametre değeri olarak “connectionString” vermeniz yeterli.

/// <summary>         
/// Protects the configuration section.         
/// </summary>         
/// <param name="sectionName">Name of the section.</param>         
public static void ProtectConfigurationSection(string sectionName)         
{             System.Configuration.Configuration config =                 System.Configuration.ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(System.Configuration.ConfigurationUserLevel.None);

System.Configuration.ConfigurationSection section = config.GetSection(sectionName);

if (!section.SectionInformation.IsProtected)                 section.SectionInformation.ProtectSection(null);

section.SectionInformation.ForceSave = true;

config.Save(System.Configuration.ConfigurationSaveMode.Full);         }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir