Diğer

TFS 2010 ile “MSF Agile 5.0” Projesi Oluşturulurken TF30275 ve TF30267 Hataları

TFS 2010 ile “MSF Agile 5.0” taslağı kullanarak bir proje oluştururken sıra Stakeholder Matrix.xltx odyasının sunucuya aktarımına geldiğinde TF30275, TF30267 hataları oluşabilir ve proje oluşturulamaz.

Bu durumda kayıt (log) dosyası içinde aşağıdaki gibi bir mesaj oluşacaktır.

2011-02-07T09:00:51 | Module: WSS | Thread: 14 | Uploading file: Samples and Templates/Vision and Planning/Document Template – Stakeholder Matrix.xltx
2011-02-07T09:00:51 | Module: WSS | Thread: 14 | TF30275: Error while uploading file source = C:\Users\XXXX\AppData\Local\Temp\TPW_tmpCCA2.tmp\Windows SharePoint Services\Samples and Templates\Vision and Planning\Document Template – Stakeholder Matrix.xltx target = Samples and Templates/Vision and Planning/Document Template – Stakeholder Matrix.xltx
2011-02-07T09:00:51 | Module: WSS | Thread: 14 | TF30267: Exception: System.Net.WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request.
at System.Net.WebClient.UploadDataInternal(Uri address, String method, Byte[] data, WebRequest& request)
at System.Net.WebClient.UploadData(Uri address, String method, Byte[] data)
at System.Net.WebClient.UploadData(String address, String method, Byte[] data)
at Microsoft.TeamFoundation.Client.SharePoint.WssUtilities.SendFpRpcData(TfsConnection tfs, String siteUrl, Byte[] fpRpcCall)
at Microsoft.TeamFoundation.Client.SharePoint.WssUtilities.UploadData(Byte[] fileData, String remoteFullName, String siteUrl, TfsConnection tfs)
at Microsoft.TeamFoundation.Client.SharePoint.WssUtilities.UploadFile(String localFile, String remoteFullName, String siteUrl, TfsConnection tfs)
at Microsoft.VisualStudio.TeamFoundation.WssSiteCreator.UploadFile(WssCreationContextWrapper contextWrapper, String sourceFile, String siteUrl, String target, DocumentLibraryInfo docLibInfo, String currituckQuery)
at Microsoft.VisualStudio.TeamFoundation.WssSiteCreator.HandleFileCreation(WssCreationContextWrapper contextWrapper, XmlNode taskNode)
at Microsoft.VisualStudio.TeamFoundation.WssSiteCreator.Execute(ProjectCreationContext context, XmlNode taskXml)
—begin Exception entry—
Time: 2011-02-07T09:00:51
Module: Engine
Event Description: TF30162: Task “SharePointPortal” from Group “Portal” failed
Exception Type: Microsoft.TeamFoundation.Client.PcwException
Exception Message: Unable to connect to the server running SharePoint Products at the following location: XXXX.
Exception Details: The Project Creation Wizard was not able to connect to the server running SharePoint Products at the following location: XXXX. The reason for the failed connection cannot be determined at this time. Because the connection failed, the wizard was not able to complete creating the project.
Stack Trace:
at Microsoft.VisualStudio.TeamFoundation.WssSiteCreator.Execute(ProjectCreationContext context, XmlNode taskXml)
at Microsoft.VisualStudio.TeamFoundation.ProjectCreationEngine.TaskExecutor.PerformTask(IProjectComponentCreator componentCreator, ProjectCreationContext context, XmlNode taskXml)
at Microsoft.VisualStudio.TeamFoundation.ProjectCreationEngine.RunTask(Object taskObj)
—   Inner Exception   —
Exception Message: The remote server returned an error: (400) Bad Request. (type WebException)Status: ProtocolError
Response Status Code: BadRequest
Response Status Message: Bad Request

Exception Stack Trace:    at System.Net.WebClient.UploadDataInternal(Uri address, String method, Byte[] data, WebRequest& request)
at System.Net.WebClient.UploadData(Uri address, String method, Byte[] data)
at System.Net.WebClient.UploadData(String address, String method, Byte[] data)
at Microsoft.TeamFoundation.Client.SharePoint.WssUtilities.SendFpRpcData(TfsConnection tfs, String siteUrl, Byte[] fpRpcCall)
at Microsoft.TeamFoundation.Client.SharePoint.WssUtilities.UploadData(Byte[] fileData, String remoteFullName, String siteUrl, TfsConnection tfs)
at Microsoft.TeamFoundation.Client.SharePoint.WssUtilities.UploadFile(String localFile, String remoteFullName, String siteUrl, TfsConnection tfs)
at Microsoft.VisualStudio.TeamFoundation.WssSiteCreator.UploadFile(WssCreationContextWrapper contextWrapper, String sourceFile, String siteUrl, String target, DocumentLibraryInfo docLibInfo, String currituckQuery)
at Microsoft.VisualStudio.TeamFoundation.WssSiteCreator.HandleFileCreation(WssCreationContextWrapper contextWrapper, XmlNode taskNode)
at Microsoft.VisualStudio.TeamFoundation.WssSiteCreator.Execute(ProjectCreationContext context, XmlNode taskXml)

— end Exception entry —

Bu durumun daha farkılı nedenleri olabilir. Benim karşılaştığım neden NOD32 anti virüs yazılımının aktarımı engellemesinden kaynaklanıyordu. Eğer sizin ortamınızda da NOD32 veya başka bir anti virüs yazlımı kuruluysa hem sunucuda hemde istemci (kurulumu yapan) makinede bu yazılımı durdurup tekrar denemek çözüm olabilir. Denemenizi tavsiye ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir